Kentleri çözmek: Kentsel morfoloji perspektifinde planlama ve mimarlık uygulamaları

03.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 10 | TARTIŞMA


Moderatör

Ezgi Küçük Çalışkan

Şehir Planlama Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Tolga Ünlü

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi

Ayşe Sema Kubat

Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi & TNUM Başkanı

Olgu Çalışkan

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Vítor Oliveira

Dr., Araştırmacı, Porto Üniversitesi & ISUF ve PNUM Başkanı

Karl Kropf

Dr., Kıdemli Öğretim Görevlisi, Oxford Brooks Üniversitesi & Kurucu, Built Form Resource

Kentlerin ve kentler içindeki fiziksel elemanların nasıl ve neden oluştuğunu inceleyen kentsel morfoloji disiplini, mimarlık, kentsel tasarım, şehir planlama ve hatta kentsel sosyoloji alanlarında detaylı, çoğu kez niceliksel verilere dayalı ve güçlü analizler sağlamaktadır. 1994 yılında kurulan Uluslararası Kentsel Form Semineri (ISUF) çatısı altında başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı noktalarında kentsel morfoloji üzerine çalışan araştırmacılar arasına Türkiye araştırmacıları da dahil olmuş ve bu araştırmacılar Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı'nı (TNUM) kurmuşlardır. Bu oturumda da hem ISUF hem de TNUM araştırmacıları, kentsel morfolojinin şehir planlama, tasarım ve mimari ile pratik ilişkisini sorgulayarak bu disiplinin uygulamacılar ve yerel yönetimler nezdinde yararlanabilirliğini ortaya koyacaklar.