Ayşe Sema Kubat

Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi & TNUM Başkanı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde, araştırma görevlisi olarak başladığı görevine (1980) Profesör olarak devam etmiş olan (1996-2020) Ayşe Sema Kubat, meslek yaşamının çeşitli dönemlerinde Berksan -Topaloğlu şehircilik bürosunda imar planı ve mimari proje çalışmalarına katılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya (Japon Hükümeti, Tokyo Üniversitesince desteklenerek), İngiltere (İngiliz hükümetince desteklenerek), ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mesleki görgü ve deneyimini arttırmak, konferans ve dersler, vermek, çeşitli doktora jüri üyeliklerine ve Uluslararası proje çalışmalarına katılmak üzere, kısa ve uzun sürelerle görevlendirilmiştir. 2002- 2008 yılları arasında, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yeni kurulan bir bölüm olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurucu üyesi olarak görev almıştır. Uluslararası projelerde görevler yüklenmiş olan Profesor Dr. Ayşe Sema Kubat, 2006 yılında Tokyo Üniversitesi ve ITÜ ile birlikte gerçekleştirdiği “Ordinary /Emergency UTITU Workshop in Galata ve 2006” ve 2007 yılında, “6. Uluslarası Space Syntax Sempozyumu” nun İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamış ve başkanlık görevlerini yüklenmiştir. 2009 yılında, Sürdürülebilir Kentler konusunda, Tokyo Universitesi ve İTÜ ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalarından ve katkılarından dolayı, Tokyo Üniversitesi "Global Center of Excellence: Program Extension of Center for Sustainable Urban Regeneration” programı tarafından Onur ödülü ile ödüllendirilmiştir. 2010 yılında, Cumhurbaşkanlığı tarafından “101 Altın İmzalı Kadın” projesi kapsamında, mimarlık dalında “bilim kadını” olarak, ödüllendirilmiştir. 2003 yılından beri Uluslararası Space Syntax Sempozyumları, danışma ve hakem kurullarında yer almaktadır. Uluslararası bir organizasyon olan ISUF’un (International Study of Urban Form), yerel temsilcisi olan Türkiye Kentsel Morfoloji ağının başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İTÜ’de ikincisi tertiplenen (2018) II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun organizasyonunda yürütücü olarak görev almıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentleri çözmek: Kentsel morfoloji perspektifinde planlama ve mimarlık uygulamaları 03.10.2021 11:30 - 13:00 Oda 10