Zeynep Günay

Doç. Dr., Yönetim Kurulu & Genç Planlama Profesyonelleri Programı Direktörü, ISOCARP

Zeynep Günay, şehir plancısıdır; İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Temel ilgi alanı eleştirel miras çalışmaları ile kentsel koruma ve dönüşüm politiği ve politikalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm-kalkınma kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, bellek, çatışma mirası, miras ve kent hakkı, kamusallık, eşitsizlikler üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. Halihazırda, Art, Culture, Economy to Democratize Society başlıklı Horizon 2020 MSCA-RISE Proje ekibinin parçasıdır. İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 danışmanı, ve dünyanın önde gelen ve alanında en prestijli sivil toplum örgütlerinden olan ICOMOS üyesi ve ISOCARP Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Planlama Profesyonelleri Programı Direktörüdür.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Değişim için genç plancılar 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 4