Değişim için genç plancılar

02.10.2021 12:00 - 13:30 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Zeynep Günay

Doç. Dr., Yönetim Kurulu & Genç Planlama Profesyonelleri Programı Direktörü, ISOCARP

Viviana Cordero

CEO, Huasipichanga

Mahak Agrawal

Kamu Politikaları Sorumlusu, ITACUS

Gamuchirai Mutezo

Kurucu, Madam Waste Urban and Energy Planners

Pierre Renault

Şehir Plancısı & Tasarımcı, Egis Company

Tathabrata Bhattacharya

Danışman & Proje Müdürü, Odisha Bridge & Construction Corporation

Khanh Nguyen

Mimar & Kentsel Tasarımcı, Except Integrated Sustainability

Bu oturum, genç nesillerin katılımıyla şehirlerimizin ve planlama mesleğinin geleceğinin keşfi için tasarlanmıştır. ISOCARP, 1991 yılından bu yana çeşitli platformlar aracılığıyla genç plancıları daha iyi şehirler için desteklemektedir. 30. yılında ISOCARP mirasının genç plancıları sizlere daha yaşanabilir, sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi ve sağlıklı şehirler için yeniden düşünme ve birlikte hareket etme yolları üzerinde tutkulu bir tartışma sunuyor. Oturum, küresel ağların yeni nesillere nasıl daha iyi hizmet edebileceği ve gençlerin perspektifinden planlamanın geleceği hakkında tartışma ile sona erecek.