Tuğba Ölmez Hancı

Prof. Dr., Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İSKİ

Lisans eğitimini 1997 yılında, yüksek lisans eğitimini 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında 2003-2005 yılları arasında Hannover Leibniz Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulunmuş ve doktora derecesini 2006 yılında almıştır. Haziran 2010’da doçent unvanı almış ve 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde profesör kadrosuna atanmıştır. Çevre Mühendisliği alanında endokrin bozucu, kanserojen maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ve nano partiküllerin kullanıldığı teknojilerle giderimi konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarıyla mikrokirleticilerin giderimi, kontrolü, ekotoksikolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve yeni arıtma teknolojilerinin geliştirilmesine bilimsel yenilikler getirmiş, mühendislik uygulamalarına önemli katkılar sağlamıştır. Çalışma alanları ile ilgili çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik makale ve bildirileri, yayımlanmış ulusal ve uluslararası kitap içinde bölümleri ve bir uluslararası kitabı bulunmaktadır. 2011 yılı Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, 2016 yılı Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülü ve 2017 yılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teşvik Ödülü almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim ve idari alanlarda komisyon çalışmaları, koordinatörlükler ve bölüm başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2020 yılı Temmuz ayında İSKİ Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak atanmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Paha biçilemez değer: Sürdürülebilir su yönetimi 02.10.2021 11:30 - 13:00 Oda 2