Paha biçilemez değer: Sürdürülebilir su yönetimi

02.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

İzzet Öztürk

Prof. Dr., Çevre Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Lütfi Akça

Prof. Dr., Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi

Tuğba Ölmez Hancı

Prof. Dr., Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İSKİ

Kees Lakerveld

Proje Finansman Direktörü, Royal HaskoningDHV

Seda Ertan

Kıdemli Çevre Yüksek Mühendisi, Arup

İklim değişikliğinin etkilediği su döngüsünün yanı sıra insan müdahalesinden kaynaklanan su kaynaklarındaki azalmayı engellemenin yolları, bu alanda yapılan çalışmalar ve hem günümüz çalışmaları hem de uzun vadeli planların ulaşması gereken seviye akademisyenler ve özel sektör uygulamacıları tarafından ele alınacak. Atık suların değerlendirilmesi, bunu mümkün kılmak için gerekli altyapı çalışmaları, yapılan örnek çalışmalar ve bu projelerin tasarım süreçleri ile ilgili konular panelin gündemi olacak. Su ve atıksu yönetimi ile tedarik zinciri ve altyapı çalışmalarının yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınacağı oturumda kentlerden iyi uygulama örneklerine de yer verilecektir.