Shipra Narang Suri

Kentsel Uygulamalar Birimi Yöneticisi, UN-Habitat

Shipra Narang Suri, doktora derecesine sahip bir şehir plancısıdır. İngiltere, York Üniversitesinden Savaş Sonrası İyileşme Çalışmaları bölümünden mezun olmuştur. BM-Habitat'ın normatif çalışmalarının merkezi olan ve küresel program portföyüne ev sahipliği yapan BM-Habitat Kentsel Uygulamalar Şubesini yönetmektedir. Shipra aynı zamanda yerel yönetimler ve ağları için BM-Habitat bünyesinde kıdemli danışmandır. Shipra, kentsel planlama ve yönetim, şehirlerin yaşanabilirliği ve sürdürülebilirliği, kentsel güvenlik, kadınlar ve şehirler, afet sonrası iyileştirme çabaları, özel sektör kuruluşları ve ağlarının yanı sıra ulusal ve yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunma konusunda geniş deneyime sahiptir. UN-HABITAT, UNDP ve UNESCO'nun yanı sıra uluslararası STK'lar ve özel sektör kuruluşlarında yirmi yılı aşkın bir süre çalışmıştır. World Urban Campaign'in eski eş başkanı, General Assembly of Partners'ın ve Uluslararası Şehir ve Bölge Planlamacıları Derneği ISOCARP'ıneski başkan yardımcısıdır. Ulusal ve uluslararası forumlarda düzenli olarak konuşmacı olarak yer almaktadır ve birçok yayını bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Açılış Oturumu: Yeniden Düşün & Birlikte Hareket Et 01.10.2021 11:00 - 13:00 Ana Oda