Açılış Oturumu: Yeniden Düşün & Birlikte Hareket Et

01.10.2021 11:00 - 13:00 | Ana Oda | OTURUM


Moderatör

Nihal Eminoğlu

Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Philipp Rode

Dr., İcra Direktörü, LSE Cities

Shipra Narang Suri

Kentsel Uygulamalar Birimi Yöneticisi, UN-Habitat

Soo-Jin Kim

Kentsel Politikalar ve İncelemeler Birimi Başkanı, OECD

Louisa Vinton

Mukim Temsilci, UNDP Türkiye

Tahir Büyükakın

Doç. Dr., Başkan, Marmara Belediyeler Birliği & Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

COVID-19 salgını, iklim değişikliği, çevresel faktörler ya da politik çatışmalar sebebiyle artan kitlesel göç hareketleri gibi küresel krizler kentlerin ve kentlerdeki yönetişim mekanizmalarının dayanıklılığını sınamaya devam ediyor. Küresel ve bölgesel problemlerin yoğunlaştığı bu kritik dönemde çözüm üreten kentler için yeniden düşünme ve birlikte hareket etme vakti. Marmara Urban Forum açılış oturumu, Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde dünyanın saygın kuruluşlarından temsilcilerin perspektifinden kentlerin bugünü ve geleceğine dair bir vizyon sunuyor.