Seher Alacacı Arıner

Temsilci Yardımcısı (Program), UNDP Türkiye

Seher Alacacı Arıner, 2017'den bu yana UNDP Programlardan sorumlu Temsilci Yardımcısı olarak görev yapmakta. 2005 yılından beri Birleşmiş Milletler sisteminde farklı mevkilerde yer alıyor. BM'deki kariyeri boyunca, Avrupa Birliği’ne üyelik şartlarına uygun olarak doğrudan sosyo-ekonomik ve siyasi reformlara cevap veren bir dizi program yönetti. Çalışmalarının odak noktası, ulusal insan hakları mekanizmalarını desteklemek ve adalete daha iyi erişim için şeffaf, hesap verebilir ve verimli yargı sistemlerini desteklemek için hedeflenen müdahaleleri ele almıştı. Ariner, UNDP Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) farklı kalkınma alanlarına entegre edilmesi kapsamındaki çalışmalara başta politika entegrasyonu, inovasyon, finansman olmak üzere liderlik etmektedir. Güney Doğu Anadolu kalkınma projelerinde kariyerine sahada çalışarak başlayan ve bir kalkınma pratisyeni olan Seher Alacacı Arıner, ağırlıklı olarak yönetim, ortaklık kurma, kaynak yaratma ve bunların yanında politika tasarımı, proje uygulaması, savunuculuk ve araştırma dâhil olmak üzere kalkınma çalışmalarında 15 yıla dayanan tecrübeye sahiptir. Ayrıca hükümetlerin uluslararası toplum temsilcileri ve ulusal ortakları ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları ile de etkileşim halinde çalışmaktadır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’ in insan hakları, dayanıklılık ve SKA’ları ile ilgili bütünleşmiş çalışmalarının aktif katılımcısıdır. Kendisi, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuş ve Avrupa Bütünleşmesi üzerine yaptığı yüksek lisans derecesinde yargı ve siyasi etik konularına odaklanmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 COVID-19 sonrası ekonomi ve kentlere etkisi 03.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 1