COVID-19 sonrası ekonomi ve kentlere etkisi

03.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Yiğit Evren

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi

Myounggu Kang

Prof. Dr., Şehir Planlama ve Tasarımı, Seul Üniversitesi

Güven Sak

Prof. Dr., Bölge Çalışmaları Programı Direktörü, TEPAV

Seher Alacacı Arıner

Temsilci Yardımcısı (Program), UNDP Türkiye

COVID-19 salgını sonrası yaşanan ekonomik kriz, diğer ekonomik krizlerin aksine dünya genelinde, özellikle küreselleşmenin ve üretimin ana merkezi olan kentlerde olumsuz etkilerini büyük ölçüde hissettirmiştir. Bu oturum kapsamında, COVID-19 sonrası ekonomik değişimler ile mücadele eden pandemi kentlerinin, ekonomik bağlamda kentsel ve toplumsal değişimleri konusu üzerinde durulacaktır.