Marija Risteska

Toplumsal Cinsiyet Danışmanı, NALAS

Siyaset Bilimi alanında doktorası olan Marija Risteska, kamu politikası eğitimleri vermiştir ve 2006 yılından beri merkezi ve yerel yönetimlerde politika araştırmacısı, analist ve danışman olarak çalışmaktadır. Politika, bütçe ve projelerde toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması konusunda uzmanlaşan Risteska aynı zamanda “Public policy, policy making and public value (2017)” kitabının yazarıdır. UNWOMEN, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), EC, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Konseyi, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kuruluşlarda toplumsal cinsiyet danışmanı olarak çalışmıştır. Merkezi ve yerel düzeydeki hükümet yetkililerine ve sivil toplum kuruluşları için kapasite geliştirme programları geliştirmiş ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda rehberlik sağlamıştır. IMF Viyana enstitüsü GRB kursuna katkıda bulunmuştur ve Üniversiteler için Ders Kitabı “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (2013)” kitabının ortak yazarıdır. Şu anda, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Moldova'dan STK'ların Toplumsal Cinsiyet Bütçesi İzleme Ağı Bölge Direktörü olarak görev yapmaktadır; ve USAID'in Doğu Ukrayna'daki Hükümette Kadın girişimi konusunda Uluslararası Cinsiyet uzmanı olarak çalışmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kadın gibi yönet: Kadın belediye başkanları forumu 02.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 3