Kadın gibi yönet: Kadın belediye başkanları forumu

02.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Marija Risteska

Toplumsal Cinsiyet Danışmanı, NALAS

Jasmina Palurović

Başkan, Kruševac Belediyesi

Mariana Gâju

Başkan, Romanya Komünleri Kadın Belediye Başkanları Ligi & Cumpăna Belediyesi

Tatiana Badan

Başkan, NALAS & CALM & Selemet Belediyesi

Şeyma Döğücü

Başkan, Sancaktepe Belediyesi

Jana Belcheva Andreevska

Belediye Meclis Üyesi, Belediye Merkezi, Skopje

Marta Mazurek

Dr., Belediye Meclis Üyesi, Poznan & Üye, CEMR Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi

Kadınların güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği, küresel refah düzeyini artırılması ve sürdürülebilir kalkınma için de öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylesine geniş kapsamlı, sürdürülebilir bir değişime ulaşmak, hesap verebilir, şeffaf ve karar alma süreçlerinde mutlaka kadınları paydaş olarak içeren bir yönetişim mekanizmasının kurulmasına bağlıdır. Kadınların seslerinin politika ve planlamaya dahil edilmesi, tüm kentsel sakinlerin eşit şekilde gelişmesine izin veren şehirlerin inşasına katkıda bulunacaktır. Sürdürülebilir bir kentsel çevrenin geliştirilmesine toplumsal cinsiyet merceğinin uygulanması, kentsel kırılganlıklara karşı savunmasızlığın azaltılmasına da yardımcı olabilir. Kadınların bakış açıları ve sesleri kentsel liderlikte önemli ölçüde yetersiz temsil edilmektedir. Dünya çapında kadınlar belediye başkanlarının %5'inden daha azını oluştururken, Güneydoğu Avrupa bölgesinde NALAS tarafından yapılan anket çalışmasına göre belediye başkanlarının %8'inden azı kadındır.Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, COVID-19'a yanıt veren ve diğer zorlukları ele alan belediye başkanları olarak rollerinde başarılı oldular. Birçok kadın lider, pandeminin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız etkisini ele almak için empati gösterdi ve yenilikçi çözümler ortaya koydu. NALAS ve UNWOMEN işbirliğinde düzenlenen oturumda kadın liderler kent yönetimine dair tecrübelerini aktaracak.