İrem Kurtuluş

Mimar, Marmara Belediyeler Birliği

Lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi mimarlık bölümünden aldıktan sonra yüksek lisansını University College London, The Bartlett School of Architecture, ‘MSc Spatial Design: Architecture and Cities’ programında tamamladı. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda akıllı kentlerde kültürel sürdürülebilirlik üzerine tez çalışmasına devam etmektedir. Londra ve İstanbul’da mimari ve kentsel ölçekte çeşitli araştırma projelerinde görev aldıktan sonra Marmara Belediyeler Birliği’nde mimar olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı (TNUM) üyesi olan İrem Kurtuluş, kentsel morfolojinin yanı sıra mekân dizim teorisi, kamusal mekânda kullanıcı hareketi ve algısı konuları üzerine çalışmalar yürütmekte, ulusal ve uluslararası sempozyumlara katılmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Mirası hak etmek: Kentsel miras ve koruma politikaları 01.10.2021 16:00 - 17:00 Oda 10
2 İyi Uygulama Çarşısı 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 9