Mirası hak etmek: Kentsel miras ve koruma politikaları

01.10.2021 16:00 - 17:00 | Oda 10 | TARTIŞMA


Moderatör

İrem Kurtuluş

Mimar, Marmara Belediyeler Birliği

Ayşe Ege Yıldırım

Dr., Şirket Sahibi & Başkan, Ayşe Ege Yıldırım Koruma Planlama

Murat Gül

Prof. Dr., Mimarlık Fakültesi Dekanı, İstanbul Teknik Üniversitesi

M. Ergün Turan

Başkan, Fatih Belediyesi

Bu oturumda üç önemli imparatorluğa başkent olmuş bir şehir olan İstanbul’un odağında kentsel miras konusu belediyelerin perspektifinden ele alınacaktır. Tarihi Yarımada’nın katmanları kentsel miras ve koruma politikaları başlığı altında kültürel miras, koruma, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi farklı eksenlerde ele alınacaktır.