Emel Günay

Ulaşım Planlama Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Trabzon doğumlu olan Emel Günay, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2007 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şehir Planlama Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Günay, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. 2005 yılında BİMTAŞ bünyesinde İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde (İMP) işe başladı. 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak göreve başlayan ve aynı Müdürlükte Ulaşım Ana Planı Biriminde Şef görevini yürüten Günay, 13.05.2020 tarihinden itibaren Ulaşım Planlama Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Sürdürülebilir kentler için çözümler: Ankara, Bursa ve İstanbul’dan proje uygulamaları 01.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 3