Sürdürülebilir kentler için çözümler: Ankara, Bursa ve İstanbul’dan proje uygulamaları

01.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Zeynep Karamanlı

Ticaret Müdürü, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu

Haluk Gerçek

İstanbul SKHP Yerel Ekip Lideri, Arup

Işık Süngü

Proje Koordinatörü, Arup

Ersoy Pehlivan

Akıllı Şehirler ve Topluluklar Lideri, Arup

Emel Günay

Ulaşım Planlama Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sertaç Erten

Doç. Dr., Kentsel Tasarım ve Planlama Hizmetleri Lideri, Arup

Klas Groth

Kıdemli Şehir Plancısı, UN-Habitat

Oliveira Tiago

Direktör Yardımcısı, Arup

Johnny Ojeil

Direktör, Arup

Pınar Çağlın

Kıdemli Şehir Plancısı, UN-Habitat

Cem Budak

Direktör& Midland Bölgesi Altyapı Grup Lideri, Arup

Ali Köşker

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediyesi

Ethem Torunoğlu

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Çankaya Belediyesii

Ömer Faruk Yaren

Şehir Plancısı,Ulaşım Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi

Jamie Banks

Refah Bölümü Başkanı, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu

Bu oturum, İngiltere Hükümetinin kentsel sürdürülebilirliği destekleyen hibe programı Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’nın (GFCP) kentsel sorunların azaltılmasına yönelik mekansal planlama, ulaşım ve dirençlilik alanlarında getirdiği bakış açısı ve prensiplerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca oturumda, çok partnerli program tasarım sürecini değerlendirilecek; SKA’ların yerelleştirilmesi ve kentsel projelere entegre edilmesi ile projelerin SKA’larla uyumlulaştırılmasını tartışılacak, belediye-özel sektör işbirliği için örnek oluşturulacak, program kapsamındaki faaliyetleri ele alınacak, ve projelerin program sonrasında uygulanması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin belediyelerden görüş ve değerlendirme alınacaktır.