Eda Ünlü Yücesoy

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans, Utrecht Üniversitesi, Beşeri Coğrafya ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Araştırmaları ve yayınları sosyal, ekonomik ve kültürel coğrafya, şehir tarihi, şehir planlaması, kamusal alan ve İstanbul'un 20. yy.daki mekansal, ekonomik ve sosyal dönüşümü konularına odaklanmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Metropollerin değişen çeperi 03.10.2021 16:30 - 18:00 Oda 5