Metropollerin değişen çeperi

03.10.2021 16:30 - 18:00 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

Eda Ünlü Yücesoy

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Tansel Korkmaz

Doç. Dr., Mimarlık, Bilgi Üniversitesi

Verónica Albarrán-Carrillo

Araştırmacı, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi

Lakshmi Rajendran

Dr., Kıdemli Araştırmacı, Geleceğin Şehirleri, Anglia Ruskin Üniversitesi

Sinan Logie

Öğretim Görevlisi, Mimarlık, Bilgi Üniversitesi

Bu oturumda kültürel ve ekonomik yönden gelişmiş merkezler olma özelliği taşıyan metropollerin sınırlarının bulanıklaştığı çeperlerine odaklanılmakta ve bu alanların değişimleri incelenmektedir. Oturumun ilk bölümünde dünyadan çeşitli metropol çeperlerinin konuşulmasının ardından ikinci bölümde AURA İstanbul yürütücülüğünde İstanbul’un çevresinde yapılan iklim krizi ve kapitalosenin bu kritik çağında, kırsal ve kentsel kalkınmanın yeni potansiyel stratejilerini tanımlamayı amaçlayan “Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölyesinin çıktıları mentorlar ve araştırmacılar ile beraber konuşulacak. AURA Araştrımacıları: Aslıhan Gürbüz, Mimar Azime Irmak, Şehir Plancısı Beyza Nur Öztürk, Mimar Cemre Türegün, Mimar Eren Çağlar, Mimar Esra Demirci, Mimar Esra Ergün, Mimar Evrim Elif Yurttaş, Peyzaj Mimarı İdil Tutak, Mimar Özlem Kayahan, Mimar Selen Çatal, Mimar Sima Muhammetli, Mimar - Şehir Plancısı Vahit Türüt, Mimar Zeynep Hazal Tokmak, Mimar


Eğitmen Zeynep Hazal Tokmak
Eğitmen Vahit Türüt
Eğitmen Selen Çatal
Eğitmen Özlem Kayahan
Eğitmen İdil Tutak
Eğitmen Evrim Elif Yurttaş
Eğitmen Esra Ergün
Eğitmen Esra Demirci
Eğitmen Eren Çağlar
Eğitmen Cemre Türegün
Eğitmen Beyza Nur Öztürk
Eğitmen Azime Irmak
Eğitmen Aslıhan Gürbüz
Eğitmen Sima Muhammetli