Şimdi şehir eşleştirme zamanı

03.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Ahmet Hakan Atik

Proje Uygulama Daire Başkanı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı

Gülşah Ayzit

Strateji Geliştirme Müdürü, Nilüfer Belediyesi

Cemal Baş

Proje ve Finans Müdürü, Türkiye Belediyeler Birliği

Birgül Demirtaş

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Türk-Alman Üniversitesi

Ömer Maz

Bilgi İşlem Müdürü, Çorum Belediyesi

Gülşad Yalpu

Sektör Sorumlusu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bu oturumda, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından 2018 ile 2021 yılları arasında gerçekleştirilen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi" ele alınacaktır. Proje çerçevesinde Türkiye’den ve AB’den yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini güçlendirmeyi ve yerel yönetimlerimizin AB bütünleşme sürecindeki rollerini artırmayı amaçlayan 23 projeye 2,6 milyon avro hibe desteği sağlanmıştır. Proje, uygulama süreci içerisinde özellikle yerel yönetimlerimiz arasında konu ile ilgili farkındalığı önemli ölçüde artırmıştır. Proje ile elde edilen somut kazanımlar neticesinde olgunlaştırılan “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-Yeşil Gelecek Projesi” çerçevesinde, ülkemizden ve AB üyesi ülkelerden yerel yönetimler tarafından çevre ve iklim değişikliği alanlarında geliştirilecek projelere 2.5 milyon avro hibe desteği sağlanacaktır.