En iyisini topluluk bilir: Mekan ve politika tasarımında yenilikçi yöntemler

02.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Atılım Şahin

Topluluklar Direktörü, Atölye

Tahir Can Yarımoğlu

Kurucu & Genel Koordinatör, Erişilebilir Kent Atölyesi

Gülşah Eker

Çözüm Haritalama Yöneticisi, Hızlandırma Laboratuvarı, UNDP Türkiye

Emre Güzel

Kurucu Ortak, Roof Coliving

Tuğçe Akbulut

Kurucu, Cross Change

Yaşar Adnan Adanalı

Genel Koordinatör, Mekanda Adalet Derneği

Kapsayıcı, adil, sürdürülebilir ve erişilebilir kentsel mekanlara dair tasarım süreçleri, doğası gereği mevcut ve sabit üretim yöntemleri yerine etkileşim odaklı ve katılımcı araştırma yöntemlerini kullanır. Kentsel planlama süreçlerinde kalıcı bir sosyal etki, ancak yerelin bilgisini ve ihtiyacını önceleyerek birlikte üretme anlayışıyla hareket eden süreç ve aktörler ile mümkündür. Bu oturum, sivil katılım, disiplinlerarası araştırma pratikleri ve yerel toplulukları odağına alarak kentsel sorunlara mekânsal müdahaleler ve politika üretimi yoluyla temas etmeyi amaç edinmiş toplulukların sunumlarından oluşacaktır.