Mahremiyet ve güvenlik arasındaki ince çizgide yürümek

01.10.2021 18:00 - 19:00 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Ceren Sezer

Dr., Öğretim Görevlisi , RWTH Aachen Üniversitesi

Viviana Cordero

CEO, Huasipichanga

Ethan Kent

İcra Direktörü, PlacemakingX

Christa Reicher

Prof. Dr., Kentsel Tasarım ve Avrupa Şehircilik Enstitüsü Başkanı, RWTH Aachen Üniversitesi

Kentsel kamusal yaşamın ve mekanların değişimi kentsel toplulukların gündelik hayatını etkileyen unsurların başında gelmektedir. İklim değişimi, afetler, krizler vb. sorunların yanı sıra yeni teknolojilerin gelişimi, kentsel teknolojilerin ve akıllı kent uygulamalarının artması gibi yeni eğilimler de kentsel kamusal yaşamı ve mekanları dönüştürmektedir. Dönüşüm sürecinde mahremiyet ve güvenlik arasındaki ilişkinin nasıl sağlanacağı, gerilimin ve ikilemlerin nasıl aşılacağı ve mahremiyet temelinde kentsel kamusal mekanın nasıl sürdürülebilir bir yaklaşımla var olacağı soruları büyük önem taşımaktadır. Bu oturumda mahremiyet ve güvenlik arasındaki ince çizgide kentsel kamusal yaşamın ve mekânların nasıl yer alacağı tartışmaya açılmaktadır.