Kamu-STK işbirliğine dair iyi uygulamalar

01.10.2021 16:00 - 17:30 | Oda 9 | OTURUM


Moderatör

Esme Evelyn Bayar

Proje Danışmanı, Suriyelilerin Entegrasyonu için Türk-Alman Değişim Projesi, GIZ
Moderatör

Fulden Eskidelvan

Bileşen Yöneticisi, Türkiye’deki Mültecilere ve Ev Sahibi Topluluklara Destek (SRHC) Projeleri Kümesi, GIZ

Mehmet Erdönmez

Strateji Geliştirme Müdürü, Küçükçekmece Belediyesi

Halil İbrahim Akıncı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Sultanbeyli Belediyesi

Mültecilerin ve ev sahibi toplulukların güçlendirilmesi ve dayanıklılığı için kamu sektörü ve STK'lar arasındaki ilişkiyi geliştirmenin yanı sıra STK'ların sahadaki rolünü güçlendirmek ve sağlamlaştırmak; ayrıca halk ile arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla etkin ortaklıklar, işbirlikleri ve ihtiyaç temelli politika geliştirmeyi savunmak için bu alanda dikkat çekilmesi gereken önemli iyi uygulamalar bulunmaktadır. Marmara Urban Forum'da GIZ, belediye mevkidaşlarının yanı sıra STK ortaklarının hesaplarına dayalı olarak Türk mülteci bağlamında başarılı bir kamu sektörü-STK işbirliğinin kilit unsurlarını tartışmak için SRHC Kümesi projelerinin iyi işbirliği uygulamalarına bir bakış sağlanmasını amaçlamaktadır. GIZ, kamu ve STK-SRHC proje ortaklarını, ortaklık yapıları ve işbirliği süreçleri adına iyi uygulamalarını sunmaya davet etmeden önce, Mültecilere ve Ev Sahibi Topluluklara Destek (SRHC) Kümesi Projeleri ve işbirliği modellerine genel bir bakış sunacaktır. Son olarak, ortakların deneyimlerinden elde edilen kilit sonuçlar ve öneriler sunulacaktır. GIZ'in ortak kuruluşları Mülteci Derneği (RASAS) ve İstanbul Sultanbeyli Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal ve İstanbul Küçükçekmece İlçe Belediyesi'nden temsilciler, kamu sektörü-STK işbirliği konusundaki deneyimlerini istişare edeceklerdir. İstanbul'un Sultanbeyli ve Küçükçekmece ilçelerindeki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yararına ortak hedeflere ulaşmak için birlikte etkin bir şekilde çalışmak hususunda öğrendiklerini paylaşacaklardır.