Bisikletli Ulaşım Planlaması 101: Altyapı, Yol Güvenliği ve İletişim

02.10.2021 10:00 - 13:00 | Oda 8 | EĞİTİM


Bisikletli ulaşım, uzun yıllardır Türkiye’de gerek yerel gerek merkezi yönetimlerce teşvik edilmesine rağmen bir ulaşım türü olarak algılanamamış; onun yerine bir rekreasyon ve spor aracı olarak görülmeye devam etmiştir. Farklı bakanlıkların hibe çağrılarına rağmen ulaşım amaçlı güvenli ve bütünleşik bisiklet ağı şehirlerimizde uygulamaya geçememiştir. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in düzenlediği bu eğitim ile • Belediyelerin, bisikletli ulaşımın planlanması sürecinde karşılaştığı sorunlara cevap oluşturabilecek ulaşım amaçlı bisiklet altyapısının olmazsa olmazları aktarılacak, • Bisikletli ulaşımın mevcut ulaşım sistemi içerisinde bulunduğu yerin net bir şekilde ortaya konularak yol güvenliği unsurlarını kapsayan çözümler tanıtılacak, • Sürdürülebilir ulaşımın iletişimine bisiklet parantezinde değinilerek trafikte bisikletli ulaşım kültürünün gelişmesini teşvik edecek iletişim yaklaşımları paylaşılacaktır. Bu eğitimin temel amacı, bisikletin kent içi ulaşımda sahip olduğu payın arttırılabilmesi için güvenli ve entegre bisiklet altyapısı ile doğru sürdürülebilir ulaşım iletişimi stratejilerinin geliştirilmesi konusunda destek olmaktır.

PROGRAM


  • Programa Giriş
  • Bisiklet Altyapısı ve Yol Güvenliği
  • Sürdürülebilir Ulaşımın İletişimi
  • Soru & Cevap


Eğitmen Merve Akı Kentsel Hareketlilik Yöneticisi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Eğitmen Celal Tolga İmamoğlu Kıdemli Yönetici, Ulaşım ve Yol Güvenliği, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Eğitmen Damla Özlüer Proje Koordinatörü, Myra Ajans