Akıllı şehir tasarımında dijital dönüşüm yolculuğu

02.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

E. Emre Kanaat

Dr., Yönetici Ortak, Radiant Yönetim Danışmanlığı

Gülşah Öztürk

Belediye Dikey Satış Müdürü, Siemens Türkiye

Emre Özdal

Kurumsal Satış Direktörü, İnnova

Tina Martino

Stratejik Pazarlama ve Zeka Müdürü, OCTO Telematics

Bülent Alabaş

Genel Müdür Yardımcısı, İSBAK

Özlem Kestioğlu

Kurumsal İşbirliğinden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Vodafone Türkiye

Şehir Teknolojileri alanında yapılan çalışmalar son dönemde yoğunlaşmakta ve belediyelerin bu alana ayırdıkları kaynaklar “Akıllı Şehir” kavramı altında artmaktadır. Akıllı Şehir olarak çok farklı tanımlar olmakla birlikte Marmara Belediyeler Birliği çalışmalarında «Değişen şartlara uyum sağlayabilen, kaynaklarını, vatandaşlarının ve ziyaretçilerinin hayat kalitelerini arttırmak için, teknoloji ve bilginin (işlenen verinin) yardımı ile verimli ve sürdürülebilir olarak kullanabilen şehir» olarak ifade edilmektedir. Bilişim ve İletişim Teknolojilerindeki ilerlemeler ile birlikte hızlı veri işleme ve geliştirilen algoritmalar sayesinde uygulama becerilerindeki artış, bireysel ve toplumsal yaşamımızın pek çok alanındaki karmaşık problemlerin çözümünün daha kolay geliştirilmesini sağlanmaktadır. Teknolojilerin daha yoğun kullanılması şehirlerimizin mevcut işleyişinden kaynaklanan ve şehir yaşamını derinden etkileyen sorunların, teknoloji yardımıyla çözümlenerek planlama ve yönetiminin daha sürdürülebilir bir yapıya dönüşümü beraberinde getirmektedir. Panel içerisinde gelişen teknolojiler ve kullanımlarıyla ilgili çeşitli örnekler katılımcılar tarafından paylaşılacaktır.