Demografik kompozisyon ve kent istatistikleri

03.10.2021 14:30 - 15:45 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Alim Arlı

Doç. Dr., İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ahmet Sinan Türkyılmaz

Prof. Dr., Sosyal Araştırma Yöntemleri, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi

Yunus Uğur

Doç. Dr., Tarih, Marmara Üniversitesi

Esra Huri Bulduk

Genel Koordinatör, İstanbul Planlama Ajansı

Bu oturumda nüfus yapısı ve istatistiksel veriler arasındaki ilişkiler tarihsel ve güncel boyutlarıyla tartışılacaktır. Kentlerdeki nüfus dnamiklerini etkileyen temel faktörler, artan ulusal ve uluslararası insani hareketlilik ortamında kent tanımını yeniden düşünmeye zorlayan göç temelli süreçlere odaklanılacak ve kent istatistiklerinin yönetsel karar mekanizmalarına sağlayabileceği destekler üzerinde durulacaktır. Kentlerin tarihi verilerinin geçmiş ve bugün için anlamı ve kentlerin çok boyutlu miras yapılarının korunmasındaki önemi değerlendirilecektir.