Marmarathon: Yaban için Kent

03.10.2021 10:00 - 13:00 | Oda 9 | YARIŞMA


Moderatör

Görsev Argın

Eğitim Müdürü & Proje Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Elif Kendir-Beraha

Dr., Mimarlık, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yasin Çağatay Seçkin

Prof. Dr., Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İnsanın yeryüzü üzerinde kurduğu hakimiyet, telafisi oldukça zor boyutlara ulaşan iklimsel ve ekolojik değişimlere sebep oluyor. Yeryüzündeki insan kaynaklı faaliyetlerin kentsel alana yansıyan boyutları olan sanayileşme, yanlış arazi kullanımı, kaynakların aşırı tüketimi ve kentin insan olmayan bileşenlerini öncelemeyen politikaları, kentsel habitat ve yaban hayatı büyük tehditlerle karşı karşıya bırakıyor. Geldiğimiz noktada, iç içe geçen sistemlerden oluşan doğayı kente dair meselelerden ayrı tutan yaklaşımları bir kenara bırakıp bütüncül çözümler aramak durumdayız. “Marmarathon: Yaban için Kent” isimli oturumda farklı disiplinlerden alanından uzman kişiler günümüz kentlerinin yaban hayatı ve ekosistem ile ilgili çıkmazlarına çözüm aramak için bir araya gelecekler. Konu üzerine konuşmalar ile başlayacak oturum MARUF On The GO kapsamında 28-29 Eylül'de gerçekleştirilen Marmarathon'da geliştirilen fikirlerin sunumları ve jüri değerlendirmesi ile devam edecek.


Jüri Ali Faruk Göksu Kurucu Ortak, Kentsel Strateji
Jüri Ecem Çuhacı Küçük Girişimcilik Koordinatörü, Zemin İstanbul
Jüri Ali Küçüker Eğitim Koordinatörü, Zemin İstanbul
Jüri Nilay Dökümcü Kurumsal İşbirlikleri Yönetmeni, WWF Türkiye
Jüri Ahmet Yaşar Yıldız Orman Mühendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Jüri Selva Gürdoğan Kurucu Ortak, Superpool