Zülfiye Yılmaz

Dr., Anayasa Hukuku, Bilkent Üniversitesi

2008 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini, 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Programını tamamlayarak aldı. 2014-2015 yılları arasında, Fransa Reims-Champagne-Ardenne Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi'nde (CRDT) Avrupa Konseyi ülkelerinde yerinden yönetim reformları üzerine burslu doktora araştırmasında bulundu. Doktora derecesini 2018 yılında, "Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı Işığında Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Özerklik Hakkı" başlıklı çalışma ile Galatasaray Üniversitesi'nden aldı. Güncel olarak, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ve Anayasa Hukuku ile Eşitlik Hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bağımsız Uzmanlar Grubu yedek üyesidir. Çalışma alanları arasında, akıllı şehir uygulamaları ve kentsel alanda beliren yeni dijital toplum sözleşmeleri olgusu, hükümet sistemi ve yerel yönetim hukukuna etkileri gibi başlıklar bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Bir kentsel yönetişim önerisi: Özgürleştirici Demokrasi 02.10.2021 18:00 - 19:00 Oda 4