Tanay Sıdkı Uyar

Prof. Dr., Makine Mühendisliği, Beykent Üniversitesi

Lise: Robert Kolej Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendisliği Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Kıdemli Araştırma Görevlisi, TÜBİTAK (Aralık 1981- Şubat 1994) Yrd.Doç.Dr. Kocaeli Üniversitesi, (1994- 2000) Doç. Dr. Marmara Üniversitesi (2000-2009) Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Enerji Bölüm Başkanı, 2009-2020 Misafir Makine Mühendisliği Profesörü, CERL, UOIT, Oshawa, ON, Kanada, (2015-2016) Yarı zamanlı Öğretim Görevlisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, (2016-devam ediyor) Yürütme Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (2016-2020) Tam Zamanlı Prof.Dr., Beykent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü (İngilizce) (2020-devam ediyor) Başkan, Yıllık Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansları (IRENEC) %100 Yenilenebilir Enerjiye Doğru Editör: Uyar, Tanay Sidki https://www.springer.com/gp/book/9783319456584 %100 Yenilenebilir Enerji Çağına Geçişi Hızlandırmak, Editör: Uyar, Tanay Sidki (Ed.) https://www.springer.com/gp/book/978330407377 Koordinatör, Güçlendirme Toplulukları Sivil Toplum Diyalog Projesi, http://www.poweringcommunities.org/ Koordinatör, İklim Değişikliği Azaltma (CCM)-Muğla,Muğla Büyükşehir Belediyesi, http://www.iklimin.org/en/hibe%20projeleri/iklim-degisikligi-azaltimi-projesi/ Meslek Kuruluşlarına Üyelik: Başkan Yardımcısı, Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Başkan Yardımcısı, EUROSOLAR Başkan Yardımcısı, WBA (Dünya Biyoenerji Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (WWEA'yı temsil eder), ISES (Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği) Üye, Başkanlar Komitesi, (Dünya Yenilenebilir Enerji Konseyi) Başkan, EUROSOLAR Türkiye ( Türkiye Yenilenebilir Enerji Derneği) BİYODER (Türkiye Biyoenerji Derneği) Kurucu Başkanı Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı, Başkan, KADOS (Kadıköyü Bilim Kültür Sanat Dostları Derneği) Koordinatör, Türkiye Çevre STK'ları Platformu Koordinatör, Türkiye Temiz Enerji Platformu Kurucu Üye , TUREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Derneği) Kurucu Üye, GÜNDER (Türkiye Güneş Enerjisi Derneği)


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 İklime dirençli kentler için enerji dönüşümü: Türkiye'den belediye örnekleri 02.10.2021 12:00 - 13:15 Oda 5