Marion Guénard

Kıdemli Uzman, Döngüsel Büyüme Birimi, ICLEI

Çevre yönetimi, sosyoloji ve ekonomi alanlarında akademik bir geçmişe sahip olan Marion, yerel ve bölgesel yönetimlerin tüm vatandaşlara fayda sağlayan sektörler arası döngüsel projeleri teşvik etmek için kullanabileceği farklı araç ve metodolojilere odaklanmaktadır. Halen bölgesel düzeyde işbirlikçi bir döngüsel ekonomi eylem planı tasarlamada Finlandiya'nın Turku şehrini desteklemektedir. Marion ayrıca ICLEI bölge ofislerini döngüsel ekonomi çerçevesini yerelleştirme ve bu çerçeveyi tek tek şehirlerin ihtiyaçlarına göre uyarlama konusunda destekler.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Döngüyü tamamlayalım: Nesiller arası adalet için döngüsel ekonomi 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 1