İnci Parlaktuna

Doç. Dr., İktisat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araştırma alanı: Para Teorileri ve Politikaları, Sosyal sermaye, Bölgesel ve Yerel Kalkınma, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Genç İstihdam. İnci Parlaktuna yüksek Lisan derecesini USA Vanderbilt Üniversitesi GPED, doktora derecesini Anadolu Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalından aldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Ekonomi bölümün lisans düzeyde Makro İktisat Teorisi, Para Teorisi ve Politikası ve Makro Araştırma derslerini, Sosyal Bilimler enstitüsünde Yüksek lisans ve Doktora derslerini yürütmektedir. Bölüm dersleri dışında diğer fakültelerde de ders vermektedir. 2010-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürlü olarak idari görevde bulunmuştur. 2012 yılında “Kadın Çalışmaları I” ve 2014 yılında Kadın Çalışmaları II başlıklı iki sempozyum düzenlemiştir. Kadın Araştırmaları bünyesinde birçok farkındalık çalışmaları düzenlemiş birçok toplantı ve çalıştaya katılmıştır. Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarını Desteklenmesi Programı ve Sabancı Vakfı Hibe Programına kabul edilen iki projeye danışmanlık yapmıştır. Bu projeler çerçevesinde iki adet atölye ve üç adet farkındalık çalışması katılmış ve iki adet proje kitapçığın yazılmasında destek vermiş ve danışmanlık yapmıştır. Proje yürütücü olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde biri sosyal sermaye ve genç işsizlik ilişkisi, ikinci proje kırsal kalkınmada kadın kooperatifleri olarak iki BAP projesi yürütmüştür. İktisat alanında İşgücü piyasalarında sosyal sermayenin rolü, kırsal kalkınmada kadınların güçlendirilmesi başlıklı iki kitap yazmıştır. Birçok makale, bildiri ve kitap bölümü yazmış, çok sayıda kongre, konferans, toplantı ve çalıştaya katılmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Ne ekersen onu biçersin: Yerelde sosyal politikaları yeniden düşünmek 03.10.2021 14:30 - 15:30 Oda 4