Ervin Sezgin

Dr., Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı, RESLOG Türkiye

Ervin Sezgin, Şehir ve Bölge Planlaması alanında doktora derecesine sahiptir (İstanbul Teknik Üniversitesi). 2014 – 2018 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2015 yılından itibaren kalkınma ajansları, yerel yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UN Habitat gibi farklı kurumlar için kentsel yönetişim ve planlama alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda politika tavsiyeleri ve teknik raporlar yayınlamış, çalıştaylar düzenlemiş ve eğitimler vermiştir. Ervin Sezgin, 2018 yılından itibaren SKL-International, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği işbirliğinde yürütülen RESLOG, ‘Yerel Yönetişimde Rezilyans - Türkiye’ (Resilience in Local Governance - Turkey) projesinin ekip üyesidir. Burada, Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Danışmanı olarak, belediyelerin Göç Ana Planı hazırlama ve uygulama süreçlerini desteklemektedir. Ervin Sezgin uluslararası göç, kentsel yönetişim, şehir planlama, bölgesel politikalar alanlarında, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projelerinde yer almakta, bu alanlarda bilimsel makaleler yayınlamakta ve eğitimler vermektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Ev ve ötesi: COVID-19 sonrası konutu yeniden hayal etmek 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 5