Burcu Özdemir Sarı

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi'dir. Doktora derecesini Dortmund Teknik Üniversitesinden Mekânsal Planlama konusunda almıştır. Konuta ekonomik erişebilirlik, konut stokunda boşluk ve mülkiyet hakları konularında araştırma projeleri yürütmüştür. Kent ekonomisi ve konut üzerine dersler vermektedir. Araştırma alanları arasında kentsel çalışmalar, konut ekonomisi, konut politikaları, konuta yeniden yatırım ve dönüşüm konuları yer almaktadır. 'Urban and Regional Planning in Turkey' (Springer) ve 'Housing in Turkey: Policy, Planning, Practice' (Routlege, baskıda) kitaplarının derleyenlerindendir. Kent Araştırmaları Enstitüsü (Türkiye) tarafından başlatılan 'Konut' kitap dizisinin dizi editörüdür.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Ev ve ötesi: COVID-19 sonrası konutu yeniden hayal etmek 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 5