Bükre Türksoy

Proje Sorumlusu, UCLG-MEWA

Bükre Türksoy, uluslararası bir yerel yönetimler ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Orta Doğu ve Batı Asya teşkilatı UCLG-MEWA’da, Uluslararası İlişkiler departmanında proje sorumlusu olarak görev yapmaktadır. UCLG-MEWA’nın UCLG Bölge Teşkilatları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ajansları ve diğer uluslararası paydaşlarla olan ilişkilerini takip etmektedir. Aynı zamanda, yerelde iklim değişikliği ve dirençlilik çalışmalarını da takip eden Türksoy, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’nin (GCoM) Türkiye’deki irtibat kişisi olarak kurumun belediyelerle olan koordinasyonunu ve iletişimini sağlamaktadır. GCoM, UCLG ve ICLEI ortaklığında başlatılan Küresel-Bölgesel Koordinasyon (GRC) projesi kapsamında, GCoM’un yıllık faaliyet planına tavsiyeleriyle yön veren bir çalışma grubu olan Küresel-Bölgesel Uyum Teknik Çalışma Grubu’nda MEWA bölgesini temsilen yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünden mezun olan Türksoy, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 İklime dirençli kentler için enerji dönüşümü: Türkiye'den belediye örnekleri 02.10.2021 12:00 - 13:15 Oda 5