Ali Türel

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde profesör. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Doktora öğreniminden önce Ankara Nazım Plan Bürosu’nda şehir plancısı olarak çalışmıştır. Doktorasını Londra Üniversitesi, London School of Economics and Political Science’ta 1979 yılında tamamlamıştır. Doktora sonrasında 1980-1981 yıllarında Ege Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmıştır. 1981 yılının Haziran ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne geçmiş, burada 1987 yılında doçent, 1993 yılında profesör olmuş, 2003-2006 döneminde Bölüm Başkanlığını üstlenmiştir. A.B.D.’nin İowa Devlet Üniversitesi’nin (Iowa State University) Community and Regional Planning Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 1994-1995 yıllarında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. ODTÜ’den emekli olduktan sonra 2017 tarihinde profesör kadrosuna atanmış, 2019 ve 2020 yıllarında aynı Fakültenin Dekanlığını yapmıştır. Kentsel ekonomi; konut ekonomisi, finansmanı ve politikaları; taşınmaz ekonomisi ve yatırım planlaması; kentsel ulaşım; kent planlama stüdyosu; kentsel tasarım ve dönüşüm stüdyosu başlıca eğitim, uzmanlık ve araştırma alanlarıdır. Yurt içi ve dışında gerçekleşen yayınları ile yürüttüğü araştırma projeleri de çoğunlukla bu konulardadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 COVID-19 günlerinde gayrimenkulun değişen dinamikleri 03.10.2021 16:30 - 18:00 Oda 1