Varlık içinde yokluk: Gıda politikalarını yeniden düşünmek

03.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Ümit Şahin

Dr., İklim Değişikliği Koordinatörü, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Fikret Adaman

Prof. Dr., Ekonomi, Boğaziçi Üniversitesi

Zerrin Güleş

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Nilüfer Belediyesi

Hilal Elver

Prof. Dr., Küresel Seçkin Araştırmacı, Resnick Gıda Hukuku ve Politikaları Merkezi, California Üniversitesi

Berkan Özyer

Araştırmacı, Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul Planlama Ajansı

Florence Egal

Kent-Kırsal Bağlantıları Uzmanı, Politika, Mevzuat ve Yönetişim Bölümü, BM Habitat

Akademi ve yerel yönetimlerden temsilcilerin bir araya geldiği oturumda, iklim krizi karşısında gıda politikalarının nasıl yeniden ele alınması gerektiği ve gıda alanında karşılaşılan zorlukların aşılmasında yerel yönetimlerin rolü tartışılacak. Ayrıca oturumda Türkiye ve yurtdışından iyi uygulama örnekleri de paylaşılacaktır.