Yakından tanıyalım: Ağa Han Ödülleri

03.10.2021 10:00 - 11:00 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Süha Özkan

Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ahmed Al-Ali

Kurucu Ortak, X Architects

Farid Esmaeil

Kurucu Ortak, X Architects

Saif Ul Haque

Başkan, Bengal Enstitüsü

Emre Arolat

Kurucu Ortak, Emre Arolat Mimarlık

Han Tümertekin

Kurucu Ortak, Mimarlar ve Han Tümertekin

Aga Khan Mimarlık ödülleri mimarlık, planlama pratikleri, peyzaj tasarım ve korumada her üç senede bir verilen, veridiği coğrafyalarda üstün nitelikli tasarımları görünür ve sürdürülebilir kılarken oralardaki toplumları ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlayan, uluslararası Mimarlık camiasının merakla takip ettiği ödüllerdir. “Yakından tanıyalım: Ağa Han Ödülleri” adlı panelde Aga Khan Mimarlık ödüllerini kazanmış, Aga Khan ödüllerinde jürilik yapmış Türk ve yabancı mimarlar kazanan projelerini, adaylık ve yarışma sürecini yorumlayarak, Aga Khan mimarlık ödüllerinin tasarım ve mimarlık dünyasına katkılarını tartışıyorlar.