Türkiye'yi kentlerle anlamak: İmkanlar ve tehditler

03.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

Ayşe Köse Badur

Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Berrin Koyuncu-Lorasdağı

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hacettepe Üniversitesi

Fırat Genç

Dr., Sosyoloji, İstanbul Bilgi Universitesi

Fuat Keyman

Prof. Dr., İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi

Çağlar Keyder

Prof. Dr., Akademisyen, Sosyoloji, Koç Üniversitesi

Bu panel kentlerin bugünün Türkiye'sindeki önemi, küreselleşme ve 2000'lerdeki büyüme evresi ile dönüşen Anadolu kentlerinin imkanları, sınırları ve çatışmaları tartışılacak. Yeni Yerellik kavramına Anadolu kentlerinin verdiği yanıt da panelin diğer bir önemli konusu.