Türkiye'de yerel yönetimlerin yararlanabileceği fonlar

01.10.2021 17:30 - 19:00 | Oda 10 | OTURUM


Moderatör

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Bülent Özcan

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü, AB Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı

Çağrı Yıldırım

Bilimsel Programlar Uzmanı, TÜBİTAK

İdil Gürsel

Müdür Yardımcısı, Belediye ve Çevre Altyapısı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Süleyman Bayezit

Program Yönetim Birimi Başkanı, İstanbul Kalkınma Ajansı

Melis Aydemir Yıldız

Dr., Kıdemli Proje Sorumlusu, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Tamer Kılıç

Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Başkanı, ICMPD

Yerel yönetimler, projelerini hayata geçirmek için kendi öz kaynakları dışında farklı finans kaynaklarından yararlanmaktadırlar. “Hibe” ya da “kredi” şeklindeki fonlama, belediyelerin sıklıkla başvurduğu kaynaklardan biridir. Bu oturumda yerel yönetimlerin çalışmalarını mali açıdan destekleyen farklı türdeki kurumların temsilcileri bir araya gelecek, ve kurumlarının sağladıkları destek mekanizmaları hakkında izleyicileri bilgilendirecektir.