Yerelin sesini yükselt: Türkiye'de kent konseyleri deneyimi

02.10.2021 14:30 - 15:45 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Savaş Zafer Şahin

Prof. Dr., Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu Bölüm Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Halil İbrahim Yılmaz

Başkan, Ankara Kent Konseyi

Nuray Akçasoy

Başkan, Eskişehir Kent Konseyi

Tülin Hadi

Başkan, İstanbul Kent Konseyi

Mürsel Sabancı

Başkan, Türkiye Kent Konseyleri Birliği & Balıkesir Kent Konseyi

Türkiye'den dört farklı ili ; İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Balıkesir 'den katılım gösterecek olan Kent Konseyi başkanları, yerel düzlemde edindikleri tecrübeleri aktaracak, bilgi paylaşımında bulunacaktır.