Çeşitliliğin küratörlüğünde kültürel alan

01.10.2021 18:00 - 19:00 | Oda 4 | OTURUM


Moderatör

Feyzi Baban

Prof. Dr., Siyasal Çalışmalar ve Uluslararası Kalkınma, Trent Üniversitesi

Omar Berakdar

Kurucu & Direktör, arthereistanbul

Kemal Vural Tarlan

Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi Genel Koordinatörü, Kırkayak Kültür

Sabine Küper-Büsch

Mahalla Festivali Sanat Yönetmeni, Diyalog Derneği

Çeşitliliğin “yaratıcı” etkisi dikkate alındığında kültür-sanatın kapsayıcı ve besleyici kültürel alanlar meydana getirebileceği aşikardır. Çeşitlilik kavramı beraberinde gelen kapsayıcılık, iletişim imkanı, yaratıcılık ve sanat özelliklerinin kültürel alanı nasıl beslediği ve şekillendirdiği bu oturum dahilinde konu edinilecektir.