Başkanlar Konuşuyor: Marmara İçin Yeniden ve ''Birlik''te

02.10.2021 12:00 - 13:30 | Oda 10 | DİYALOG MARMARA


Moderatör

Yücel Yılmaz

Başkan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Alinur Aktaş

Başkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi & Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Lokman Çağırıcı

Başkan, Bağcılar Belediyesi

M. Mustafa Özacar

Başkan, Gelibolu Belediyesi

Ülgür Gökhan

Başkan, Çanakkale Belediyesi

Hasan Akgün

Dr., Başkan, Büyükçekmece Belediyesi

Recep Gürkan

Başkan, Edirne Belediyesi

Bu oturum kapsamında Marmara Bölgesi’nde uygulanan politikaların dünü, bugünü ve yarını Marmara Bölgesi belediye başkanları tarafından ele alınacaktır. Belediyeler arası koordinasyon ve iş birliği kültürünün önemi, çözümlerin üretiminde bölgesel yaklaşımın önemi üzerinde durulacaktır.