Salgınlar ve kentler: Tarih boşuna yaşanmış bir deney midir?

01.10.2021 16:00 - 17:30 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Aslı Ceylan Öner

Doç. Dr., Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ayyoob Sharifi

Doç. Dr., Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hiroşima Üniversitesi

Roger Keil

Prof. Dr., Çevresel ve Kentsel Değişim Fakültesi, York Üniversitesi

Ian Klaus

Kıdemli Araştırmacı, Küresel Şehirler, Chicago Council on Global Affairs

Tim Soens

Prof. Dr., Tarih, Antwerp Üniversitesi

Yaşanan hızlı kentleşmede küresel ısınma, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, altyapı ve konut fiyatları gibi birçok sorun farklı krizlere davetiye çıkarmakta. 2020 yılı COVID-19 pandemisi ile bu krizlere yeni bir katman daha getirdi ve "insanlık tarihinin en büyük karantinasını" gördük. Belki de COVID-19'u önceki pandemi ve salgınlardan farklı kılan en önemli konulardan birisi buydu. Bu salgına karşı en önemli savunma mekanizması, bakımlı toplu taşıma altyapısı, yol sistemi, hijyen ve sanitasyon konularında geliştirilen yeni planlama stratejileri ile şehir alanını kullanan insan sayısını azaltarak sosyal mesafeyi sağlamak olmuştur. Tüm bu eylemler ve politikalar, pandemi için daha dayanıklı şehirler yaratmayı amaçlamaktadır.