Yatırımcıların gözünden start-uplar

02.10.2021 10:00 - 11:00 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Semi Hakim

Kurucu Ortak & CEO, Kök Projekt

Cécile Lavigne

İç Yatırım Müdürü, Business France

Gülsüm Çıracı

Kurucu Ortak, Startupfon

Cem Baytok

Kurucu Ortak, idacapital

Aslıhan Kurul Türkmen

Genel Sekreter, Endeavor Derneği

Ekonomik ve sosyal kalkınma üzerinde önemli etkiye sahip faktörlerden birisi de girişimlerin büyüme performanslarıdır. Uzmanların görüşleri ışığında startupların ve girişimcilerin önündeki en önemli engel “fonlara/finansmana erişim olarak” ifade edilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla melek yatırım ağları, girişim sermayesi fonları ve kamu kurumları çeşitli mali destek programları açıklayarak girişimcilerin yenilikçi fikirlerini desteklemektedirler. Bu oturumda, özellikle yatırım tarafını temsil eden konuşmacılar kendi tecrübelerini, öğrendikleri dersleri ve iyi uygulama örneklerini paylaşacaklardır.