COVID-19 günlerinde bisikletli ulaşımı yeniden keşfetmek

01.10.2021 14:30 - 15:30 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Şule Serter

Başkan Yardımcısı, Aktif Yaşam Derneği

Fernanda Rivera

Yol Güvenliği ve Kentsel Hareketlilik Genel Müdürü, Meksiko Belediyesi

Seçil Öznur Yakan

Kurucu Ortak, Bisikletli Kadın İnisiyatifi

Tanzer Kantık

Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri Koordinatörü, İSPARK

Lucy Mahoney

Dr., Yürüyüş ve Bisikletten Sorumlu Kıdemli Müdür, C40

Oturumda COVID-19'la birlikte yeniden gündeme gelen bisiklet kullanımının, kentlerdeki mikro mobiliteye dair potansiyellerinin keşfedilmesi ve bu potansiyellerin arttırılması için geliştirilebilecek politikalar üzerine konuşulacaktır.