Yeniliğin Genç Ruhu

02.10.2021 16:00 - 17:00 | Oda 10 | YAN ETKİNLİK


Geçmiş-Günümüz-Gelecek” olarak üç aşamalı bir kurgu ile gerçekleştirilen bir dizi etkinlik neticesinde Yenilik Manifestosu yeni bir söylem olarak ortaya konmuştur. Geçmişi düşünerek, bugünü şekillendirip, doğayı ve kültürü yarınlara sürdürmek hedeflenmektedir. Yenilik Manifestosu doğrultusunda planlanan Yeniliğin Genç Ruhu panelinde; kültür, sanat, tasarım ve mimarlık alanında çalışma yürütenler bir araya gelecektir. Tüketimin azaltıldığı, tasarımın kapsayıcı olduğu ve standartlaştırılmadığı, doğaya karşı değil doğa ile bütünleşen çok sesli bir tartışma ortamı sağlanacaktır.


Kolaylaştırıcı Cemre Gökpınar AnkaraAks Kurucusu, Genel Koordinatörü