İlhan Tekeli

01.10.2021 14:00 - 14:30 | Ana Oda | KEYNOTE


İlhan Tekeli

Şehir ve Bölge Planlama Profesörü & Sosyal Bilimci