Kültürel miras için dijital imkanlar

03.10.2021 16:30 - 18:00 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Yunus Uğur

Doç. Dr., Tarih, Marmara Üniversitesi

İsmail Erkam Tüzgen

Genel Sekreter, İstanbul Kalkınma Ajansı

Bülent Aydemir

Kültür Portalı Koordinatörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Almila Akdağ

Dr., Bilgisayar Bilimleri, Utrecht Üniversitesi

Nil Tuzcu

Veri ve Tasarım Lideri, Büyüme Laboratuvarı, Harvard Üniversitesi

Erkam Tüzgen

Genel Sekreter, İstanbul Kalkınma Ajansı

Kültürel miras, kentlerin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan en önemli unsurlar arasındadır. Bu mirasın korunması ve yaşayan bir miras olarak kentin gündelik yaşamıyla uyumlu ve onun ayrılmaz bir parçası olması için çok farklı teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Hızla gelişen dijital yaklaşım, yöntem ve araçlarının somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması başta olmak üzere herkesin ulaşabileceği ve kentlilerle etkileşimli bir şekilde sunulması ve böylece hayatın bir parçası olmasında çok önemli bir rol üsteleneceği görülmektedir. Panelde dijitalleşme ve kent mirası ilişkisi çerçevesinde hem teorik hem de uygulama açısından gelinen nokta ve bu sürecin geleceğine dair fikirler ve örnek uygulamalar tartışılacaktır.