Kentin Çetrefilli Problemlerine Katılımcı Çözümler Tasarlamak

03.10.2021 14:30 - 15:15 | Oda 10 | ÇALIŞTAY


MARUF21 kapsamında ATÖLYE tarafıından gerçekleştirilecek olan "Kentin Çetrefilli Problemlerine Katılımcı Çözümler Tasarlamak" çalıştayında, kentlerin uzun süredir karşı karşıya olduğu karmaşık problemlere katılımcı ve komünite odaklı bir yaklaşımla bakılması planlanıyor. MARUF21’in ana teması “Çözüm Üreten Kentler”e topluluk odaklı tasarım lensiyle yaklaşılacak çalıştayda, topluluk odaklı tasarımın temellerine ve katılımcı kentsel tasarıma dair iyi örnekler paylaşılacak ve katılımcıların kendi kentlerindeki çetrefilli problemleri tanımlaması ve çözüm önermek yerine çözüme gidebilecek topluluk odaklı araştırma, fikir üretme, uygulama, etki ölçümleme süreçleri kurgulaması istenecek. ATÖLYE’nin program tasarımcısı ve kolaylaştırıcı rolü üstlendiği bu çalıştayda yerel yönetim, akademi, yaratıcı sektörler ve sivil toplumdan katılımcılar yer alacak.


Kolaylaştırıcı Begüm Ural Mimar, ATÖLYE
Kolaylaştırıcı Ecem Çınar İç Mimar, ATÖLYE
Kolaylaştırıcı Deniz Dönmez Tecrübeli Tasarım Stratejisti ve Servis Tasarımcısı, ATÖLYE
Kolaylaştırıcı Emre Erbirer Yaratıcı Platform Yöneticisi, ATÖLYE
Kolaylaştırıcı Aslı Sevinç Daver Tecrübeli Yönetici, Servis & Etkileşim, ATÖLYE
Kolaylaştırıcı Barbaros Kaptanoğlu Öğrenme Tasarımcısı, ATÖLYE