Dayanıklı Şehirler için Doğa Temelli Çözümler

03.10.2021 14:30 - 16:30 | Oda 8 | EĞİTİM


Doğa tabanlı çözümler (DTÇ); yeşil çatı/duvar/koridor, kent parkları, nehir restorasyonu gibi kaynağını doğadan alan, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan uygun maliyetli uygulamalardır. Bu eğitimin amacı, DTÇ'nin dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına nasıl katkı sağlayabileceğine dair genel bir bakış açısı sunmaktır. Eğitimde farklı DTÇ türleri, bu çözümlerin zorlukları ve faydaları konuşulacak ve iyi uygulama örnekleri sunulacaktır. Eğitimin içeriğinde AB finansmanlı Horizon 2020, Naturvation araştırma projesi Urban Nature Atlas (Kentsel Doğa Atlası) bulguları baz alınacaktır. Eğitim WWF İsveç’in de katkılarıyla Orta Avrupa Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından verilecektir.

PROGRAM

  • Giriş
  • Dayanıklı kentler inşa etme hedefindeki küresel amaçlar bağlamında kentsel sürdürülebilirliğin zorluklarını ele almak
  • Kentlerde doğa tabanlı çözümlere genel bakış: DTÇ nedir; türleri, ele alabilecekleri zorluklar, sunabilecekleri etkiler/faydalar nelerdir?
  • Urban Nature Atlas ve iyi uygulama örnekleri
  • DTÇ uygulama örnekleri: o Tianjin Eco-City'de yeşil altyapı (Tianjin, Çin) o Audi Hungaria'da arıcılık (Győr, Macaristan) o Singapur parklarında, hastanelerinde ve huzurevlerinde Terapötik Bahçecilik (Singapur) o BAM: Biblioteca degli Alberi di Milano (Milano, İtalya) o CERES Community Environment Park (Melbourne, Avustralya)
  • Doğa tabanlı şehirler: WWF'in katılımı
  • Soru & Cevap


Eğitmen Laszlo Pinter Prof., Çevre Bilimleri ve Politikaları Bölüm Başkanı, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
Eğitmen Dora Almassy Dr., Araştırmacı, Çevre Bilimleri ve Politikaları, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
Eğitmen Sara Maia Araştırmacı, Çevre Bilimleri ve Politikaları, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
Eğitmen Judit Boros Araştırmacı, Çevre Bilimleri ve Politikaları, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
Eğitmen Attila Katona Araştırmacı, Çevre Bilimleri ve Politikaları, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU)
Eğitmen Jennifer Lenhart Dr., Küresel Lider, WWF Cities, WWF İsveç