İklim krizinde kimseyi geride bırakmamak

03.10.2021 12:00 - 13:00 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Nuri Özbağdatlı

İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi, UNDP

Hacer Foggo

Kurucu, Derin Yoksulluk Ağı

Emine Didem Evci Kiraz

Prof. Dr., Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Küresel sözleşmeler, ulusal kalkınma planları, sektör ve şehirlerin iklim eylem planları yapılırken kimleri ve neleri unuttuğumuzu biliyor muyuz? İklim krizinde görülmeyen ve duyulmayanlar UNDP işbirliğinde düzenlenen oturumda konuşulacak.